Download complete jaarverslag

Integrated Annual Report 2019 Spread navigation / 5 MB Download
Integrated Annual Report 2019 Single navigation / 5 MB Download
KPN Verkort Jaarverslag 2019 / 1 MB Download
Consolidated Financial Statements / 44 KB Download
Social figures / 45 KB Download
Environmental figures / 74 KB Download
GRI Index / 106 KB Download

Selecteer de hoofdstukken en bijlagen om te downloaden